شرکت مهندسی الکترونیک آریابان

مجله علم و فناوری تک نیوز

محققان علوم زیستی را باید یکی از طرفداران پیشرفت هر چه بیشتر پرینت سه بعدی خواند، چراکه با استفاده از این فناوری می‌توان اعضای بدن انسان را با استفاده از سلول‌های بنیادی تولید کرد. براساس اطلاعات برگرفته از تحقیقات انجام شده، می‌توان با ترکیب پلیمر ساخت با مواد مغذی و سلول‌های بنیادی در قالب پرینت سه بعدی، اعضای بدن انسان را تولید کرد.

 

3D printer